KURUMSAL FİNANSMAN

Finansman yönetimini iyi yapan şirketler, bir yandan mevcut etki alanlarını koruyup daha da güçlendirirken diğer yandan farklı alanlara yatırım imkanı bulabilirler…

Şirketler ellerindeki finansman kaynaklarını yönetip yönlendirirlerken, hem mevcut rutin operasyonlarını yürütmek, hem de rekabet koşullarında daha avantajlı hale gelebilmek için yeni yatırımlar yapmak zorundadırlar.

Kurumsal finansman yaklaşımımız; öncelikle eldekini koruyup güvenceye alacak ve rutin operasyonu riske atmayacak bir temel altyapı oluşturmaktır. Bu temel altyapıyı oluştururken kullanılabilecek finansman araçları, şirket yönetimi ile birlikte değerlendirilir ve seçilir.

Sürdürülebilir ticari karlılık için en önemli gösterge, kurumun geleceğini güvence altına alan yenilikçi yatırımları finanse edebilmesidir. Bu, bazen özsermaye kullanımı bazen de ulusal ve/veya uluslar arası finansal entstrümanların devreye alınması ile olur. Bu tercihlerin yapılması ve sürecin yönetilmesinde birebir desteğimiz hep yanınızda olacaktır.

Bu konudaki bazı çözümlerimiz;

-       Finansal durum tespit çalışması

-       Finansal risklerin analizi ve gerekirse yeniden yapılandırılması

-       Şirket birleşme ve/veya satınalmaları ile ilgili finansal danışmanlık desteği verilmesi

-       Proje finansmanı ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılması, mali fizibilite raporunun verilmesi

Download from BIGTheme.net free full premium templates