YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

Şirketler organik yapılardır ve hızlı büyürler. Büyüdükçe beklentileri ve ihtiyaçları değişir, yönetmek daha da zorlaşır…

Şirketlerin iş hacimleri ve buna bağlı olarak tedarikçi, müşteri ve çalışan sayıları arttıkça, hem riskleri hem de ihtiyaçları artar.

Sözkonusu riskleri zamanında görüp yönetebilmek ve zaten kıt olan zaman, para, teknoloji vb. kurumsal kaynaklar ile bu yeni ihtiyaçları karşılamak, şirketlerin yönetimini daha da zorlaştırmaktadır.

Bu aşamadaki katkımız; herhangi bir önyargıya kapılmaksızın şirketin kurumsallaşma ve profesyonelleşme noktalarında atması gereken adımların belirlenmesi ve bu süreçte desteklenmesidir.

Genel yaklaşımımız ise, yönetici ve çalışanlara rağmen değil, onlar ile birlikte, uyumlu bir tespit ve uygulama süreci yaşayabilmektir.

 Bu konudaki bazı çözümlerimiz;      

-       Şirketlerin organizasyonel yapılanması ve ihtiyaç halinde yeniden yapılanması

-       Kurumsallaşma analizinin yapılması ve ihtiyacın tanımlanması

-       Kurumsal yönetişime (corporate governance) geçiş sürecinin planlanması ve bu süreçte birebir destek verilmesi

-       Kurumsal ticari karlılık açısından, sürdürülebilirlik yönetimi yapılması

-       Yönetim Kurulu’nun etkin çalışmasının sağlanması, gerektiğinde “bağımsız üye” olarak destek verilmesi

-       …

Download from BIGTheme.net free full premium templates