İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Şirketin istisnasız tüm ortaklarını ve çalışanlarını ilgilendirmesine rağmen, konu ile ilgili mevzuatın çok sık değişmesi ve kendine özel literatürü, bu konuda destek alınmasını neredeyse zorunlu hale getirmektedir…

Çalışanların şirketleri ile olan hukuki ilişkisi iş hukuku, bugüne ve geleceğe dair sosyal güvenceleri de sosyal güvenlik mevzuatı ile belirli kurallara bağlanmış durumdadır.

Ancak, gerek ilgili mevzuatların, gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek adına çok sık değişmesi gerekse de her iki konunun da kendine has literatürü, uygulayıcıları sıkıntılı hale sokmaktadır.

Bu konudaki yaklaşımımız; öncelikle işveren-çalışan ayrımı yapmaksızın her iki tarafın da yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaktır. Bunu gerçekleştirirken, uygulama alternatifleri varsa, duruma ve konuya en uygun olanını belirleyip önererek, uygulamaları güncel tutmayı hedefleriz.

Bu alanın iyi yönetilmesi, kanun önündeki yasal gereklerin yerine getirilmesini sağlamakla birlikte, sunulan birçok imkandan yararlanma şansını da beraberinde getirmektedir.

Bu konudaki bazı çözümlerimiz;

-       İş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları açısından mevcut durum tespiti ve analizi

-       İş sözleşmelerinin ve özlük dosyalarının mevzuata uygunluk denetimlerinin yapılması

-       Şirket ve çalışan arasındaki mevcut uyuşmazlıkların çözümü olası durumlar için önleyici faaliyetlerde bulunulması

-       Konu ile ilgili rutin ve özel eğitimlerin verilmesi

-       İşyerlerinin devir, birleşme, bölünme ve kapanma durumlarında, mevcut durumun değerlendirilmesi

Download from BIGTheme.net free full premium templates