KDV, ÖTV VE DIĞER İADE İŞLEMLERI

Katma Değer Vergisi İadeleri (KDV)

  • İhracat istisnasından ve indirimli orandan kaynaklanan iade hakkı doğuran işlemler
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil - terkin işlemleri
  • Gümrük Beyannamelerin tasdiki
  • KDV ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler
  • Mevzuatta yer alan düzenlemeler uyarınca “Özel Amaçlı Rapor” hazırlamak

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

  • Mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan raporlar

Download from BIGTheme.net free full premium templates