VERGİ VE MALİ MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

 

Doğru bir vergi planlaması ve yasal mevzuata azami uyum, hem şirketlerin hem de ekonomilerin sürdürülebilir büyümeyi yakalamalarını sağlar…

Bir ülke ekonomisinin büyüklüğü ve gücü, o ekonomi içerisindeki şirketlerin gücü ve büyüklüğü ile doğrudan orantılıdır. Bir yandan şirketler büyür, diğer yandan da ödenen vergiler ile devletin ve ülke ekonomisinin büyümesi, gelişmesi sağlanır.

Tamamı yasal mevzuata uygun olması gereken tüm bu faaliyetlerin, güncel mevzuat uygulamaları ve bilgilendirmeleri ile desteklenmesi büyük önem taşır.

CCG, yıllardır biriktirdiği deneyim ve tecrübesi ile, şirketlerin her türlü vergi ve mevzuat sorunlarına çözüm üretir. Diğer yaklaşımlardan farklı olarak, üretilen çözümlerin kolay anlaşılır ve uygulanabilir olması, CCG danışmanlarının en önemli farklarındandır.

Bu konudaki bazı çözümlerimiz;

-       Genel vergi danışmanlığı

-       Tam tasdik hizmetleri

-       3568 sayılı kanun ve YMM yasası ile belirlenen diğer denetim ve tasdik raporları,

-       Ulusal ve uluslar arası vergi planlaması

-       Teşvik mevzuatı ile ilgili uygulama danışmanlığı

-       Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin destek ve danışmanlık

-       Yabancı sermaye mevzuatı ve yabancı sermaye yatırım danışmanlığı

-       Mevzuat değişiklikleri ile ilgili güncel bilgilendirme, sirküler hizmetleri

-       Yerli ve yabancı şirket veya şube kurulum hizmetleri

-       Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık

-       Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı

-       Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı

-       Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı

-       Şirket genel kurulu, sermaye artırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı

-       Şirket esas sözleşme değişikliği işlemleri danışmanlığı

-       Şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre organizasyonlarının yapılması

-       Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık

Download from BIGTheme.net free full premium templates